dissabte, 19 de març de 2011

In taberna quando sumus


Uns dels personatges més importants de la música medieval són els goliards. Eren persones que havien deixat la vida religiosa per dedicar-se a cantar, jugar i gaudir dels plaers de la vida allunyats de la disciplina monàstica. Vivien de l'almoina i erraven pel món portant una vida llicenciosa. No eren incultes: als convents havien gaudit d'una àmplia formació, sabien llegir i escriure, coneixien els clàssics i tenien una acurada formació musical.

Les seves cançons en lloança del vi, del bon menjar i de l'amor estaven plenes de tòpics literaris clàssics (Ovidi, Horaci, Catul) i de referències populars. Escrites en llatí, alemany, francés antic i en llengua goliardesca (inventada pels propis monjos). Són composicions anònimes i monòdiques. En moltes ocasions imitaven els cants religiosos satiritzant la litúrgia de l'església.

El principal manuscrit, del segle XIII i conegut amb el nom de Carmina Burana, es troba al monestir de Benediktbeuern (Baviera). Va ser descobert l'any 1803. No només conté els Carmina potoria o cançons de taverna, sinó també cançons-paròdia de tema religiós, cants morals i satírics, cançons d'amor, representacions religioses o ludi (jocs) i diverses versions.

Un dels poemes més importans ens parla de la vida a la taverna:

In taberna quando sumus,
non curamus quid sit humus,
sed ad ludum properamus,
cui semper insudamus.
Quid agatur in taberna
ubi nummus est pincerna,
hoc est opus ut queratur,
si quid loquar, audiatur.

Quidam ludunt, quidam bibunt,
quidam indiscrete vivunt.
Sed in ludo qui morantur,
ex his quidam denudantur
quidam ibi vestiuntur,
quidam saccis induuntur.
Ibi nullus timet mortem
sed pro Baccho mittunt sortem.

Primo pro nummata vini,
ex hac bibunt libertini;
semel bibunt pro captivis,
post hec bibunt ter pro vivis,
quater pro Christianis cunctis
quinquies pro fidelibus defunctis,
sexies pro sororibus vanis,
septies pro militibus silvanis.

Octies pro fratribus perversis,
nonies pro monachis dispersis,
decies pro navigantibus
undecies pro discordantibus,
duodecies pro penitentibus,
tredecies pro iter agentibus.
Tam pro papa quam pro rege
bibunt omnes sine lege.

Bibit hera, bibit herus,
bibit miles, bibit clerus,
bibit ille, bibit illa,
bibit servus cum ancilla,
bibit velox, bibit piger,
bibit albus, bibit niger,
bibit constans, bibit vagus,
bibit rudis, bibit magus.

Bibit pauper et egrotus,
bibit exul et ignotus,
bibit puer, bibit canus,
bibit presul et decanus,
bibit soror, bibit frater,
bibit anus, bibit mater,
bibit ista, bibit ille,
bibunt centum, bibunt mille.

Parum sexcente nummate
durant, cum immoderate
bibunt omnes sine meta.
Quamvis bibant mente leta,
sic nos rodunt omnes gentes
et sic erimus egentes.
Qui nos rodunt confundantur
et cum iustis non scribantur.
Cuando estamos en la taberna
nos despreocupamos del mundo,
nos entregamos al juego
y por él siempre sudamos.
La cuestión es ésta: que se pregunte
qué se hace en la taberna
donde el dinero es camarero,
escúchese lo que digo.

Unos juegan, otros beben,
otros de forma indiscreta viven.
Pero de los que se dedican a jugar
unos allí pierden su ropa,
otros consiguen vestirse,
otros se visten con saco.
Nadie allí teme a la muerte
y por Baco tientan la suerte.


Monedas para la primera copa de vino,
de ella bebe el libertino,
beben la segunda por los cautivos,
despues de éstas la tercera por los vivos,
la cuarta por todos los cristianos,
la quinta por los fieles difuntos,
la sexta por las monjas casquivanas,
la septima por los soldados silvanos,

la octava por los frailes perversos,
la novena por los monjes dispersos,
la décima por los navegantes,
la undécima por los discordantes,
La duodécima por los penitentes,
la decimotercera por los los caminantes.
Tanto por el papa como por el rey
beben ya todos sin ley.

Beben la dueña y el dueño,
bebe el soldado, bebe el religioso,
bebe el hombre, bebe la mujer,
bebe el siervo con la criada,
bebe el rápido y el lento,
bebe el blanco, bebe el negro
bebe el constante, bebe el vago,
bebe el campesino, bebe el mago.

Bebe el pobre y el doliente,
bebe el desterrado y el ignorado,
bebe el joven, bebe el viejo,
beben el prelado y el decano.
Bebe la herrmana, bebe el hermano,
bebe la vieja, bebe la madre,
bebe ella, bebe él,
beben ciento, beben mil.

Poco duran seiscientas monedas
cuando se bebe sin moderación.
Beben todos sin final, aunque
beban con mente alegre.
Así nos fastidian todas las gentes
y así seremos pobres.
Que los que nos fastidian se vean
confundidos y no sean tenidos por justos.
*Traducció extreta de http://webs.uvigo.es/


La versió és del grup espanyol ArteFactum Música Medieval.

Posteriorment el compositor Carl Orff (1895-1982) va triar-ne vint-i-cinc i va escriure l'any 1936 una de les obres simfònico-corals més importants del repertori del segle XX.


Si voleu veure el manuscrit dels Carmina Burana: http://www.hs-augsburg.de/
Més informació del grup Artefactum: http://www.artefactum-zanfonamovil.blogspot.com/
Fonts consultades: viquipèdia i enciclopèdia.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ENGRANDEIX EL TEXT